วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 132 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210 โทรศัพท์ 0-5395-3392   โทรสาร 0-5395-3474
Wiangchiangrung Industrail And Comunity Education Callege Thung-Gho Wiangchiangrung Chiangrai 57210 Tel. 0-5395-3392 Fax 0-5395-3474
Webmaster : Md.Mn



ตำแหน่ง  ครู
ตำแหน่ง  ครู
ตำแหน่ง  ครู
ตำแหน่ง
พนักงงานราชการ (ครู)
ตำแหน่ง
พนักงงานราชการ (ครู)
ตำแหน่ง
พนักงงานราชการ (ครู)
ตำแหน่ง
พนักงงานราชการ (ครู)
ตำแหน่ง
พนักงงานราชการ (ครู)
ตำแหน่ง
พนักงงานราชการ (ครู)
ตำแหน่ง
พนักงงานราชการ
ตำแหน่ง
ครูพิเศษสอน
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานธุรการ
ตำแหน่ง แม่บ้าน
ตำแหน่ง  นักการ
ตำแหน่ง  นักการ
ตำแหน่ง
ยามรักษาการณ์
ตำแหน่ง  ครู
ตำแหน่ง  ครู
ตำแหน่ง  ครู
ตำแหน่ง  ครู
ตำแหน่ง
ครูพิเศษสอน
ตำแหน่ง  ครู
ตำแหน่ง  ครู
Web Page Maker, create your own web pages.