วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 132 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210 โทรศัพท์ 0-5395-3392   โทรสาร 0-5395-3474
Wiangchiangrung Industrail And Comunity Education Callege Thung-Gho Wiangchiangrung Chiangrai 57210 Tel. 0-5395-3392 Fax 0-5395-3474
Webmaster : Md.Mn 
งบทดลอง วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ปี 2559
    - ตุลาคม 2559
    - พฤศจิกายน 2559
    - ธันวาคม 2559

งบทดลอง  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ปี 2560
     - มกราคม 2560
    -  กุมภาพันธ์ 2560
    - มีนาคม  2560
    - เมษายน 2560
    - พฤษภาคม 2560
    - มิถุนายน 2560
   
- กรกฎาคม 2560
    - สิงหาคม 2560
    - กันยายน 2560
files/003+ wice.pdf files/002+ จังหวัดเชียงราย.pdf