(ว่าง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 132 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210 โทรศัพท์ 0-5395-3392   โทรสาร 0-5395-3474
Wiangchiangrung Industrail And Comunity Education Callege Thung-Gho Wiangchiangrung Chiangrai 57210 Tel. 0-5395-3392 Fax 0-5395-3474
Webmaster : Md.Mnวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เปิดรับสมัคร นักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
>>กรอกใบสมัครออนไลน์ คลิกกกก<<

     เผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะชน : วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  ปี 2559 - 2560


    ศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง


     ประกาศงานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
    เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ >>ดาวน์โหลด<<

    ประกาศงานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
    เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าที่ฝ่ายวิชาการ >>ดาวน์โหลด<<

   ประกาศงานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
    เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน >>ดาวน์โหลด<<

    ประกาศงานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
    เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน >>ดาวน์โหลด<<

    ประกาศ งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
      เรื่อง การประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561(แก้ไข) >>ดาวน์โหลด<<
    เรื่อง ยืนยันการใช้คุณบักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 >>ดาวน์โหลด<<

    ประกาศงานบุคลากร  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว >>ดาวน์โหลด<<
Web Page Maker, create your own web pages.