วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2023
WICE

แผนกวิชา/สาขาวิชา

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ทวิศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 เริ่มเรียนเป็นวันแรก

วันที่ 14 พฤศจิกายน

Read More
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นักเรียน ปวช. แผนกช่างไฟฟ้ากำลังฝึกซ้อมปฏิบัติงานฯ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์แผนกวิชา/สาขาวิชาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้างรับมอบทุนการศึกษาในโครงการสร้างศิลป์สร้างสรรค์ปั่นเพื่อน้อง

วันที่ 21 ตุลาคม 256

Read More