วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2023
WICE

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปฏิบัติงานวิชาติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

วันที่ 21 พฤศจิกายน

Read More
ข่าวสำหรับนักเรียนแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ออกศึกษาดูงาน ณ โรงแรมเดอะริเวอร์รีบายกะตะธานี อำเภอเมืองเชียงราย

วันพุธที่ 15 พฤศจิกา

Read More
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นักเรียน ปวช. แผนกช่างไฟฟ้ากำลังฝึกซ้อมปฏิบัติงานฯ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน

Read More
แผนกวิชา/สาขาวิชาแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในวิทยาลัยฯ

วันที่ 17 ตุลาคม 256

Read More
แผนกวิชา/สาขาวิชาแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังดำเนินการติดตั้งหม้อมิเตอร์ไฟฟ้าห้องพักนักเรียน

วันที่ 17 ตุลาคม 256

Read More