วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2023
WICE

แผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาช่างยนต์

ข่าวสำหรับนักเรียนแผนกวิชา/สาขาวิชาแผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาช่างยนต์ เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.3, ปวช.3, ม.6 ศึกษาต่อสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2567

“วิทยาลัยการอา

Read More
ข่าวสำหรับนักเรียนแผนกวิชา/สาขาวิชาแผนกวิชาช่างยนต์

นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ เข้ารับการอบรมทำใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ณ บริษัทฮอนด้ากรีนวิง สาขาเจ็ดยอด เชียงราย

วันศุกร์ที่1ธันวาคม2

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสำหรับนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักเรียน กลุ่มปกติ และนักเรียน กลุ่มทวิศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธ ที่ 29 พฤศจิก

Read More
ข่าวสำหรับนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์

นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าระดับภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ 15 และ 16 พฤศ

Read More