วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2023
WICE

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ข่าวสำหรับนักเรียนแผนกวิชา/สาขาวิชาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้าง กลุ่มปกติ และนักเรียนกลุ่มทวิศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ณ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย

วัน พฤหัสบดี ที่ 30

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์แผนกวิชา/สาขาวิชาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้างรับมอบทุนการศึกษาในโครงการสร้างศิลป์สร้างสรรค์ปั่นเพื่อน้อง

วันที่ 21 ตุลาคม 256

Read More