วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2023
WICE

แผนกวิชา/สาขาวิชา

ข่าวสำหรับนักเรียนแผนกวิชา/สาขาวิชาแผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาช่างยนต์ เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.3, ปวช.3, ม.6 ศึกษาต่อสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2567

“วิทยาลัยการอา

Read More
ข่าวสำหรับนักเรียนแผนกวิชา/สาขาวิชาแผนกวิชาช่างยนต์

นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ เข้ารับการอบรมทำใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ณ บริษัทฮอนด้ากรีนวิง สาขาเจ็ดยอด เชียงราย

วันศุกร์ที่1ธันวาคม2

Read More
ข่าวสำหรับนักเรียนแผนกวิชา/สาขาวิชาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้าง กลุ่มปกติ และนักเรียนกลุ่มทวิศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ณ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย

วัน พฤหัสบดี ที่ 30

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสำหรับนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักเรียน กลุ่มปกติ และนักเรียน กลุ่มทวิศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธ ที่ 29 พฤศจิก

Read More
ข่าวสำหรับนักเรียนแผนกวิชาการบัญชีแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชีและแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าศึกษาดูงาน ณ ด่านศุลกากรแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

วันอังคารที่ 21 พฤศจ

Read More
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปฏิบัติงานวิชาติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

วันที่ 21 พฤศจิกายน

Read More
ข่าวสำหรับนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์

นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าระดับภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ 15 และ 16 พฤศ

Read More
ข่าวสำหรับนักเรียนแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ออกศึกษาดูงาน ณ โรงแรมเดอะริเวอร์รีบายกะตะธานี อำเภอเมืองเชียงราย

วันพุธที่ 15 พฤศจิกา

Read More