วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2023
WICE

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัยพัฒนาวัฒกรรมฯฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

การประเมินข้อเสนอเชิงแนวคิด (CONCEPT PAPER) การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันอังคาร ที่ 28 พฤศ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมสัมมนา “การกำหนดทิศทางและยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทย” ณ วิทยาลัยเทคนิคเทิง

วันพุธ ที่ 22 พฤศจิก

Read More