วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2023
WICE

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯฝ่ายวิชาการ

งานสายสัมพันธ์ CRG กับวิทยาลัยพันธมิตร ภาคเหนือ ประจำปี 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่

วันพุธ ที่ 29 พฤศจิก

Read More
ข่าวสำหรับนักเรียนงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯฝ่ายวิชาการ

การจัดการเรียนการสอนแบบ บล็อกคอร์ส (Block course) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยการอาช

Read More