วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2023
WICE

งานเเนะแนวอาชีพและจัดหางาน

งานเเนะแนวอาชีพและจัดหางาน

งานเเนะแนวอาชีพและจัดหางานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ครูออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี อ.พญาเม็งราย

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาค

Read More
งานเเนะแนวอาชีพและจัดหางานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ครูออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนบ้านสันติสุข และโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธัน

Read More
งานเเนะแนวอาชีพและจัดหางานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ครูออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธัน

Read More
งานเเนะแนวอาชีพและจัดหางานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ครูออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนบ้านรวมใจ และโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ต.ป่าตึง อ. แม่จัน

วันพุธที่ 6 ธันวาคม

Read More
งานเเนะแนวอาชีพและจัดหางานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ครูออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนบ้านดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) และโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา (34 )

วันพุธที่ 6 ธันวาคม

Read More
งานเเนะแนวอาชีพและจัดหางานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ครูออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลโชคชัย อ.ดอยหลวง

วันจันทร์ที่ 4 ธันวา

Read More
งานเเนะแนวอาชีพและจัดหางานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นำตัวแทนครูออกแนะแนวสายอาชีพ ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา

วันจันทร์ ที่ 27 พฤศ

Read More
งานเเนะแนวอาชีพและจัดหางานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

รองผู้อำนวยการฯ นำตัวแทนครูออกแนะแนวสายอาชีพ ปีการศึกษา 2567

วันที่ 21 พฤศจิกายน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์งานเเนะแนวอาชีพและจัดหางานทุนการศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและตรวจเยี่ยม นักศึกษาที่ได้รับมอบทุนการศึกษาในพระราชานุเคราะห์ฯ

วันที่ 24 ตุลาคม 256

Read More