วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2023
WICE

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

งานเเนะแนวอาชีพและจัดหางานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ครูออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี อ.พญาเม็งราย

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาค

Read More
งานเเนะแนวอาชีพและจัดหางานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ครูออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนบ้านสันติสุข และโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธัน

Read More
งานเเนะแนวอาชีพและจัดหางานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ครูออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธัน

Read More
งานเเนะแนวอาชีพและจัดหางานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ครูออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนบ้านรวมใจ และโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ต.ป่าตึง อ. แม่จัน

วันพุธที่ 6 ธันวาคม

Read More
งานเเนะแนวอาชีพและจัดหางานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ครูออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนบ้านดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) และโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา (34 )

วันพุธที่ 6 ธันวาคม

Read More
งานเเนะแนวอาชีพและจัดหางานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ครูออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลโชคชัย อ.ดอยหลวง

วันจันทร์ที่ 4 ธันวา

Read More
งานเเนะแนวอาชีพและจัดหางานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นำตัวแทนครูออกแนะแนวสายอาชีพ ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา

วันจันทร์ ที่ 27 พฤศ

Read More
งานสวัสดิการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาและตรวจสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ ที่ 27 พฤศ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

คณะกองลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566

วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

อวท.วก.วชร. รับการประเมินฯ ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566 ในรูปแบบออนไลน์

22 พฤศจิกายน 2566 นา

Read More