วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2023
WICE

งานทะเบียน

งานทะเบียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสำหรับนักเรียนงานทะเบียนฝ่ายบริหารทรัพยากร

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบโควตา)

📢..ประกาศ วิทยาลัยกา

Read More
งานทะเบียนฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานทะเบียนรายงานข้อมูลยอดสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ วันที่ 1 ธ.ค. 66

งานทะเบียนขออนุญาตรา

Read More
ข่าวสำหรับนักเรียนงานทะเบียนฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานทะเบียนแจ้งกำหนดการวันเวลาในการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

Read More