วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2023
WICE

ข่าวสำหรับนักเรียน

ข่าวสำหรับนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสำหรับนักเรียน

พิธีมอบเกียรติบัตรฯ นักเรียน นักศึกษาและครูผู้ควบคุม เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำการศึกษา 2566

วันพุธที่ 15 พฤศจิกา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสำหรับนักเรียน

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2566

ผลการแข่งขันของนักเร

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสำหรับนักเรียน

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยการอาชีพเวีย

Read More
ข่าวสำหรับนักเรียนงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯฝ่ายวิชาการ

การจัดการเรียนการสอนแบบ บล็อกคอร์ส (Block course) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยการอาช

Read More
ข่าวสำหรับนักเรียนงานทะเบียนฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานทะเบียนแจ้งกำหนดการวันเวลาในการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

Read More