วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2023
WICE

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เดินทางไปศึกษาดูงานเทคโนโลยี AI เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ณ Nanning College For Vocational Technology และ MMC MICROMULTICOPTER สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 1-6 ธันวาคม 2

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสำหรับนักเรียนงานทะเบียนฝ่ายบริหารทรัพยากร

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบโควตา)

📢..ประกาศ วิทยาลัยกา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากรทางการศึกษาร่วมงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 66 ณ ที่ทำการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

5 ธันวาคม 2566 เวลา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นายมานะ เตชะปิตุ เนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

คณะผู้บริหาร คณะครูแ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสำหรับนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักเรียน กลุ่มปกติ และนักเรียน กลุ่มทวิศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธ ที่ 29 พฤศจิก

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯฝ่ายวิชาการ

งานสายสัมพันธ์ CRG กับวิทยาลัยพันธมิตร ภาคเหนือ ประจำปี 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่

วันพุธ ที่ 29 พฤศจิก

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัยพัฒนาวัฒกรรมฯฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

การประเมินข้อเสนอเชิงแนวคิด (CONCEPT PAPER) การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันอังคาร ที่ 28 พฤศ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

คณะกองลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566

วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมสัมมนา “การกำหนดทิศทางและยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทย” ณ วิทยาลัยเทคนิคเทิง

วันพุธ ที่ 22 พฤศจิก

Read More