วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2023
WICE

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 ตุลาคม 256

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

บุคลากรทางการศึกษาร่วมงานกิจกรรม To Be Number One ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

วันที่ 20 ตุลาคม 256

Read More