วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2023
WICE

Author: nuttakit pamuad

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เดินทางไปศึกษาดูงานเทคโนโลยี AI เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ณ Nanning College For Vocational Technology และ MMC MICROMULTICOPTER สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 1-6 ธันวาคม 2

Read More
งานเเนะแนวอาชีพและจัดหางานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ครูออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี อ.พญาเม็งราย

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาค

Read More
งานเเนะแนวอาชีพและจัดหางานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ครูออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนบ้านสันติสุข และโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธัน

Read More
งานเเนะแนวอาชีพและจัดหางานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ครูออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธัน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสำหรับนักเรียนงานทะเบียนฝ่ายบริหารทรัพยากร

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบโควตา)

📢..ประกาศ วิทยาลัยกา

Read More
งานเเนะแนวอาชีพและจัดหางานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ครูออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนบ้านรวมใจ และโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ต.ป่าตึง อ. แม่จัน

วันพุธที่ 6 ธันวาคม

Read More
งานเเนะแนวอาชีพและจัดหางานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ครูออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนบ้านดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) และโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา (34 )

วันพุธที่ 6 ธันวาคม

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากรทางการศึกษาร่วมงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 66 ณ ที่ทำการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

5 ธันวาคม 2566 เวลา

Read More
งานเเนะแนวอาชีพและจัดหางานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ครูออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลโชคชัย อ.ดอยหลวง

วันจันทร์ที่ 4 ธันวา

Read More
ข่าวสำหรับนักเรียนแผนกวิชา/สาขาวิชาแผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาช่างยนต์ เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.3, ปวช.3, ม.6 ศึกษาต่อสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2567

“วิทยาลัยการอา

Read More