วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2023
WICE
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

ภาพนักเรียน ปวช.1 แผนกไฟฟ้ากำลัง ขณะเรียนภาคปฏิบัติ

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ภาพนักเรียน ปวช.1 ขณะเรียนภาคปฏิบัติงานในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยครูผู้สอนครูจิรายุ ศีติสาร แผนกไฟฟ้ากำลัง