วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2023
WICE
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นักเรียน ปวช. แผนกช่างไฟฟ้ากำลังฝึกซ้อมปฏิบัติงานฯ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2566 นักเรียน ระดับชั้น ปวช. แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง เร่งฝึกซ้อมฝีมือในการปฏิบัติงาน โดยมีครูจิรายุ ศีติสาร ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เป็นผู้ควบคุมดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับ สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดเชียงราย ต่อไป