วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2023
WICE
ข่าวสำหรับนักเรียนแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ออกศึกษาดูงาน ณ โรงแรมเดอะริเวอร์รีบายกะตะธานี อำเภอเมืองเชียงราย

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายชัยณรงค์ แสนมหายักษ์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้รับมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงาน จากนางสมศิริ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ให้นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงแรมเดอะริเวอร์รี บาย กะตะธานี อำเภอเมืองเชียงราย เยี่ยมชมการดำเนินงาน ห้องคอนโทรลระบไฟฟ้า ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าสำรอง ห้องเซอร์วิสรูม ห้องแผนกซักรีด ระบบบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ให้การต้อนรับและบรรยายสาธิต ให้ความรู้ เป็นอย่างดี

ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าว คลิกที่นี่