วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2023
WICE
แผนกวิชา/สาขาวิชาแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในวิทยาลัยฯ

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นายศิริกูล ไชยมงคล ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นำนักเรียน นักศึกษา ดำเนินการตรวจสอบ ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างภายในอาคารอำนวยการ (อาคารพาณิชยกรรม) และเสาไฟส่องสว่างระบบโซล่าร์เซลล์ในบริเวณวิทยาลัยฯ