วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2023
WICE
แผนกวิชา/สาขาวิชาแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังดำเนินการติดตั้งหม้อมิเตอร์ไฟฟ้าห้องพักนักเรียน

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นายจักรวัฒน์ สัญใจ ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นำนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ดำเนินการติดตั้งหม้อมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับห้องพักของนักเรียนแต่ละห้องทุกห้องในโครงการ “อาชีวะ อยู่ประจำ เรียนฟรีมีอาชีพ”