วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2023
WICE
ข่าวสำหรับนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์

นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าระดับภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ 15 และ 16 พฤศจิกายน 2566 นายดนุพน มามูล ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานจาก นางสมศิริ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ให้นำนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมการแข่งขัน “การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับภาค ครั้งที่๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖” เขตภาคเหนือ ๑๕ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ @ Honda Safety Riding Center TkC Motor Bike จ.กำแพงเพชร

ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าว คลิกที่นี่