วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2023
WICE
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นักเรียน ปวช.2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สร้างเว็บกูเกิลไซต์เรื่องอุปกรณ์คอมฯ

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นักเรียน ปวช.2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 12 คน ขาด 1 คน ปฏิบัติใบงาน เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา ดำเนินการจัดทำเว็บกูเกิลเว็บไซ์ คนละ 1 เว็บไซต์ เพื่อนำเสนอข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในปี 2023

ที่ชื่อ-นามสกุลURL
1นายจักรภัทร รักษาป่าhttps://sites.google.com/view/doingcomputer/
2นางสาวณัฎฐณิชา แซ่โซ้ง
3นายณัฐดนัย ปันอินต๊ะhttps://sites.google.com/view/mysteriouscomuter/
4นายธาดานุกูล เมืองชื่นhttps://sites.google.com/view/icatcpu/
5นายธีรโชติ ใจผาวังhttps://sites.google.com/view/bumblebeeit/
6นางสาวนุจรี คำวงค์https://sites.google.com/view/beerboy/
7นายปฏิวัติ นัยติ๊บhttps://sites.google.com/view/pw-shop/
8นางสาวพรนภัส สิทธิขันแก้วhttps://sites.google.com/view/pornnapat-sitikhankaew/
9นางสาวพิมพ์วิพา พูนขุนทดhttps://sites.google.com/view/pimwipa-poonkhunthod/
10นางสาวศิริพร แซ่ลีhttps://sites.google.com/view/siriphorn261266/
11นายยุทธภูมิ ผกาแก้วhttps://sites.google.com/view/yuttapoom-pakakaew/
12นายราชนุสรณ์ สุขเกษม
13นางสาวปรียาดา แซ่ซือhttps://sites.google.com/view/preeyada-saesue/