วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2023
WICE
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นักเรียน ปวช.2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปฏิบัติงานวิชาการสร้างฐานข้อมูล

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นักเรียน ปวช.2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปฏิบัติงานวิชาการสร้างฐานข้อมูล การสร้างตารางฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม ไมโครซอฟต์แอคเซส โดยมีครูไชยพร บุญทา ครูผู้สอนประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นผู้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน