วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2023
WICE
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นักเรียน ปวช.2 แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ ทำความสะอาดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5201

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นักเรียน ปวช.2 แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ ช่วยกันทำความสะอาด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5201