วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2023
WICE

ติดต่อเรา

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
132 หมู่ 3 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทรศัพท์ 053953392 โทรสาร 053953474
Wiangchiangrung Industrial and Community Education College
132 moo 3 thungkor wiangchiangrung district Chiangrai Thailand 57350
Tel.053953392 Fax.053953474

Facebook Fanpage :: https://www.facebook.com/info.wice.ac.th
Email :: info@wice.ac.th
Youtube channel :: wice wiangchiangrung

ส่งหนังสือถึง งานสารบรรณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
E-mail : saraban@wice.ac.th

ติดต่อ Webmaster : 0 -5395-3392
E-mail : nuttakit.p@wice.ac.th

แผนที่วิทยาลัยฯ