วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2023
WICE
ข่าวสำหรับนักเรียนงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯฝ่ายวิชาการ

การจัดการเรียนการสอนแบบ บล็อกคอร์ส (Block course) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง งานหลักสูตรการเรียนการสอนจะจัดการเรียนการสอนแบบ บล็อกคอร์ส (Block course) เริ่มตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป