วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2023
WICE
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯฝ่ายวิชาการ

ประกาศกำหนดการเปิดและปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศ..จากวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ฝ่ายวิชาการ เรื่อง กำหนดการเปิดและปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ดังนี้
♦️ เปิดภาคเรียน วันที่ 16 ตุลาคม 2566
♦️ ปิดภาคเรียน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567