วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2023
WICE
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ แจ้งกำหนดส่งแผนการสอน2/66

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ แจ้งครูผู้สอนทุกท่านจัดทำและส่งแผนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 จัดส่งให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์ที่ 2