วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2023
WICE
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

บุคลากรทางการศึกษาร่วมงานกิจกรรม To Be Number One ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นำโดยนางสมศิริ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นำนายภาคิน พรหมราช รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ์ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรม To Be Number One ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์