วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2023
WICE
ข่าวประชาสัมพันธ์งานเเนะแนวอาชีพและจัดหางานทุนการศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและตรวจเยี่ยม นักศึกษาที่ได้รับมอบทุนการศึกษาในพระราชานุเคราะห์ฯ

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา นำโดยนางสมศิริ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และครูที่ปรึกษา ต้อนรับการติดตามและตรวจเยี่ยม นายอัครพล ใหม่แก้ว นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล นักเรียนในพระราชานุเคราะห์โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรสุดาฯสยามมงกุฎราชกุมารี ณ ห้องประชุมชั้น 1 ตึกอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง