วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2023
WICE
ข่าวกิจกรรมงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 น. นางสมศิริ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี นำถวายพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมรูปหล่อรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พร้อมด้วยคณะลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม และพิธีเข้าประจำกองให้กับลูกเสือวิสามัญ ระดับ ปวช.1 ระยะทาง 10 กิโล จากอ่างเก็บน้ำ ห้วยดินดำ ถึงวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เพื่อเป็นการฝึกให้ลูกเสือได้มีความอดทน และนำทักษะลูกเสือไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เรียนรู้การเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี ตลอดไปจนถึงจิตอาสา บริการและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

ที่มาของข่าวประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

ภาพถ่ายกิจกรรมเดินทางไกลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ 3สี)

27 ตุลาคม 2566 เวลา 20.00 น. พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ 3สี) โดยนางสมศิริ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้างานลูกเสือ คณะครู ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

ที่มาของข่าว และ ภาพถ่ายเพิ่มเติม คลิกที่นี่

กิจกรรมออกกำลังกายตอนเช้า วันที่ 28 ตุลาคม 2566

เวลา 05.30น. นำโดยครูปรเมศวร์ คำแปง นำคณะกองลูกเสือเนตรนารี วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ออกกำลังกายยามเช้า โดยมีผู้กำกับจิรายุ ศีติสาร บรรยายให้ความรู้ ประโยชน์ของการออกกำลังกายการปฏิบัติกิจกรรมในวันนี้ต่อไป

วันที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00น. ตรวจกองลูกเสือเนตรนารี พิธีเปิดกองประจำวัน

วันที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00น. เริ่มกิจกรรมฐานทดสอบกำลังใจ

ภาพถ่ายกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

กิจกรรมรอบกองไฟ

28 ตุลาคม 2566 เวลา 19.00น. นางสมศิริ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานพิธีรอบกองไฟ เเละการเเสดงของ ลูกเสือวิสามัญ ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

พิธีปิดกองลูกเสือ การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ

วันที่ 29 ตุลาคม 2566 นางสาวนววรรณ เพชรี่ รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการค่ายกองลูกเสือเนตรนารี วก.วชร. ร่วมพิธีเปิดกองประจำวัน รับรายงานการตรวจค่าย พิธีรับมอบธงเขียว บรรยายให้ข้อคิดเตือนใจ และพิธีปิดกองลูกเสือ การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ

ภาพถ่ายเพิ่มเติม คลิกที่นี่