วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2023
WICE
ข่าวสำหรับนักเรียนงานทะเบียน

งานทะเบียนแจ้งกำหนดการและค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศจากงานทะเบียน
แจ้งกำหนดการและการชำระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 (วันเดียวเท่านั้น) เริ่มเวลา 08.00น. ถึง 16.30น. ณ หอประชุมอินทนิล และหากยังไม่พร้อมให้นักเรียน นักศึกษา เข้ามากรอกเอกสารเพื่อดำเนินการทำเรื่องขอผ่อนผันได้เป็นรายกรณีไปได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เท่านั้น