วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2023
WICE
ข้อมูลบุคลากร

คณะผู้บริหารสถานศึกษา 2566-2567

รูปภาพชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง,หน้าที่
นางสมศิริ นคราวงศ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
นายภาคิน พรหมราชรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสาวนววรรณ เพชรี่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ