วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2023
WICE
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสำหรับนักเรียน

ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนชดเชยในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566

ประกาศ.. จากทางวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ในวันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2566 ประกาศงดการเรียนการสอน เนื่องจาก ทางวิทยาลัยฯ เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ จึงขอประกาศหยุด และกำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนชดเชย ในวัน เสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 โดยใช้ตารางเรียนวันศุกร์ในการเรียนการสอน