วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2023
WICE
ข่าวประชาสัมพันธ์

อวท.วก.วชร. ได้รับรางวัลองค์การฯ มาตรฐานดีเด่น ระดับจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2566

คณะผู้บริหาร คณะครูวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ขอแสดงความยินดีกับองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้รับรางวัล องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับจังหวัดเชียงราย ในการประเมินองค์การมาตรดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566