วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2023
WICE
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสำหรับนักเรียน

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.และปวส. หลักสูตรทวิภาคี และ ปวส. ภาคสมทบ หลักสูตรปกติ ปีการศึกษา 2567
แผนกวิชาที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้
ระดับ ปวช.
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

ระดับ ปวส. หลักสูตร ทวิภาคี
แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

ระดับ ปวส. (ภาคสมทบ) หลักสูตร ปกติ
แผนกวิชาเทคนิคยานยนต์ (ช่างยนต์)
แผนกวิชาไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

**สามารถสมัครด้วยตนเอง ที่ ห้องทะเบียน วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง หรือ จะสแกน QR CODE ดังที่แนบมานี้**

สมัครเรียนออนไลน์คลิกที่นี่