วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2023
WICE
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยนายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อมอบนโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายใต้นโยบายการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนำนโยบายสู่การปฎิบัติ และการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมปทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี