วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2023
WICE
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสำหรับนักเรียน

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2566

ผลการแข่งขันของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2566 ผลการแข่งขัน มีดังต่อไปนี้

ที่ประเภททักษะวิชาชีพ/ทักษะพื้นฐานอันดับที่ระดับรางวัลหมายเหตุ
1การประกวดร้องเพลงสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว1เหรียญทอง
2การประกวดร้องเพลงสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว2เหรียญทอง
3การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม2เหรียญทอง
4การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว2เหรียญทอง
5ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม2เหรียญทอง
6การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว2เหรียญเงิน
7การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม2เหรียญทองแดง
8ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม3เหรียญเงิน
9การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว4เหรียญทอง
10ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับ ปวช.และปวส ประเภท ทีม4เหรียญเงิน
11ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม4เหรียญเงิน
12ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม4เหรียญทองแดง
13ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม5เหรียญเงิน
14ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม5
15ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม6เหรียญทองแดง
16การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว7เหรียญเงิน
17การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว7เหรียญเงิน
18การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว8เหรียญทอง