วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2023
WICE
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสำหรับนักเรียน

ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนชดเชย ส. 18 พ.ย. 66 และ ส. 25 พ.ย. 66

เนื่องด้วยวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2566 มีการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566 จึงประกาศให้หยุดการเรียนการสอน วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2566 และกำหนดให้จัดการเรียนการสอนชดเชยในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 และวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566