วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2023
WICE
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นเมือง ในกิจกรรม “อาชีวะโชว์ความเป็นไทย สวมผ้าไทย ใส่ชุดพื้นเมือง”

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา #วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นเมืองทุกวันศุกร์ ” เเละร่วมโชว์ความเป็นไทย