วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2023
WICE
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการ (อวท.) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ณ วท.แม่สอด

วันศุกร์ ที่ 3 ตุลาคม 2566 นางสมศิริ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วย นางสาวนววรรณ เพชรี่ รองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการและนางสาวส่องศรี มาเยอะ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จังหวัดตาก