วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2023
WICE
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเข้าแถวเคารพเสาธงชาติ วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566

วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2566 นายภาคิน พรหมราช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้พบปะพูดคุยนักเรียน นักศึกษา ต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมี
ครูสุธีวราพร แก้วขำ ชี้แจงในเรื่องการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ แบบ Block course
ครูรณกฤต แสนนิทา ชี้แจงในเรื่องการแก้ 0,มส. ติดตามผลการเรียนของตนเองในภาคเรียนนี้
ครูจิรายุ ศีติสาร ชี้แจงเรื่องการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา