วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2023
WICE
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเข้าแถวเคารพเสาธงชาติ วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566

วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2566 ครูธิร์ปพน นันตัง ได้พบปะนักเรียนนักศึกษา เรื่อง การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง เเละครูดนุพล มามูล ได้ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรณรงค์สวมหมวกกันน็อคให้กับนักเรียนนักศึกษา เพื่อลดโอกาสการบาดเจ็บเเละการสูญเสียบนท้องถนน