วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2023
WICE
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566

วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2566 ครูดนุพล มามูล ชี้แจงนักเรียน นักศึกษาเรื่อง การรับสมัครลูกเสือพี่เลี้ยง Rover ที่จะมาช่วยในงานกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตร ปีการศึกษา 2566