วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2023
WICE
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566

วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ครูวิชุดา มาแก้ว พูดในเรื่อง อากาศที่เปลี่ยนแปลงลงอย่างรวดเร็ว ให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายและสวมเสื้อผ้ากันหนาว และครูรุ่งวิกรัย ปาเรียน ชี้แจงนักเรียน นักศึกษาเรื่องการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง จะมีการประกวดกระทง ดังนี้
🔹 ประเภทสวยงาม
🔹 ประเภทความคิดสร้างสรรค์