วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2023
WICE
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ครูตุลยฤทธิ์ ทิศใจ ประชาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษาเรื่องขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน นักศึกษาทุกคนสวมผ้าไทยหรือใส่ชุดพื้นเมือง ท้องถิ่นพร้อมร่วมโชว์ความเป็นไทยในวันศุกร์