วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2023
WICE
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566

วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ครูไชยพร บุญทา แนะนำครูคนใหม่ ให้กับนักเรียน นักศึกษาได้รู้จักในเทอม 2/2566 ครูชัชชยุตม์ ภักดี แผนกวิชาช่างก่อสร้าง