วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2023
WICE
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเข้าแถวเคารพเสาธงชาติ วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566

วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2566 ครูจิรายุ ศีติสาร ชี้แจงนักเรียนนักศึกษา เรื่อง การลงทะเบียนเรียนของนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมกับต้อนรับการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 โดยการจัดการเรียนการสอนแบบบล็อกคอร์ส (block course)